Aktualności

Doradzą, jak pozyskać unijne fundusze

17 stycznia w jarocińskim ratuszu odbędzie się szkolenie skierowane do przedsiębiorców. Podczas spotkania, któremu patronuje burmistrz Jarocina, zainteresowanym zostaną przestawione możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Początek o godz. 10:00. Wstęp wolny.
więcej

Lider będzie konsultował w Jarocinie

18 grudnia między 10:00 a 14:00 w Jarocińskim Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jarocinie odbędzie się spotkanie informacyjne - konsultacje indywidualne w związku z naborami wiosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (PROW 2014-2020).
więcej

Monitoring przynosi efekty

Monitoring sprawia, że mieszkańcy Jarocina mogą czuć się bezpieczniej. - Kamer w mieście będzie więcej – zapewniają włodarze Jarocina.
więcej

Umowa na rewaloryzację parków podpisana

W Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i wiceprezes Funduszu, Roman Wójcik podpisali umowę, na podstawie której Jarocin otrzyma dotację w wysokości 12 mln zł. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na rewaloryzację i rewitalizację Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz lasku przy ul. Szubianki. Wypięknieje też zieleń przyuliczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te trzy obszary zieleni.
więcej

Park bardziej bezpieczny i przejrzysty

Wzorcowa realizacja prac związanych z rewitalizacją jarocińskiego parku przyczyniła się do wyróżnienia przedsięwzięcia na łamach Ekofaktów - biuletynu informacyjnego WFOŚiGW.
więcej

Spacer z Różą Kąsinowską

Którędy wjeżdżały powozy do Pałacu Radolińskich? Gdzie mieszkali Radolińscy zanim wybudowano dzisiejszy pałac? Co skrywał Skarbczyk? I dlaczego ze stajni zbudowano garaż dla pierwszego w mieście auta?
więcej

Już myślimy o nowych terenach pod inwestycje

- Budowa hali przemysłowo – handlowej z zapleczem socjalnym, sprzedaż terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej w Jarocinie i strefie ekonomicznej w Golinie to zwieńczenie naszych wieloletnich działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i jak podkreśla, samorządowcy już myślą przygotowaniu nowych terenów pod kolejne inwestycje.
więcej

12 mln zł na jarocińskie parki

Jarocin otrzyma ponad 12 mln zł unijnej dotacji na rewaloryzację i rewitalizację Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz parku przy ul. Szubianki. Wypięknieje też zieleń przyuliczna wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te trzy obszary zieleni. Prace, których łączny koszt to blisko 16 mln zł, rozpoczną się już w tym roku.
więcej

Znakowanie drzew w jarocińskim parku

60.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wesprze przyrodniczą rewaloryzację założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie.
więcej