PROGRAM PRIORYTETOWY WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK - 2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

Jednym z takich działań jest program pn. „PIECYK” edycja 2017, którego nabór rozpoczął się 16.08.2017 roku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które mogą złożyć wniosek o pożyczkę, na modernizację/wymianę  źródeł ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:

- kotłów olejowych,

- kotłów gazowych,

- kotłów gazowo-olejowych,

- ogrzewania elektrycznego,

- wymiennika ciepła / węzła cieplnego,

- kotłów na paliwa stałe.

Wniosek może być złożony przez osoby fizyczne uzyskujące dochody i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na terenie Polski:

1) jedną osobę fizyczną, posiadającą prawo dysponowania budynkiem jednorodzinnym / lokalem mieszkalnym, którego dotyczy realizowane przedsięwzięcie (Wnioskodawca/Beneficjent),

2) dwie osoby fizyczne (będące łącznie Wnioskodawcą/Beneficjentem), z których każda posiada prawo dysponowania budynkiem jednorodzinnym / lokalem mieszkalnym, którego dotyczy realizowane przedsięwzięcie,

3) jedną osobę fizyczną, posiadającą prawo dysponowania budynkiem jednorodzinnym / lokalem mieszkalnym, którego dotyczy realizowane przedsięwzięcie (Wnioskodawca/Beneficjent), przy udziale Współpożyczkobiorcy (nieposiadającego prawa dysponowania budynkiem jednorodzinnym / lokalem mieszkalnym, na potrzeby którego realizowane będzie przedsięwzięcie), który przystąpi do umowy wraz z Beneficjentem.

Pomoc udzielana jest w formie pożyczki z możliwością 40% umorzenia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym.

Ogłoszenie o naborze:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/wymiana-zrodla-ciepla-budynkach-jednorodzinnych-lokalach-mieszkalnych-piecyk-2017/

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt ze spółką Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z oo. W Jarocinie na ul. T. Kościuszki 15B, numer tel. : (62) 747-91-02