Znakowanie drzew w jarocińskim parku

60.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wesprze przyrodniczą rewaloryzację założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie.

Planowane w tym roku do usunięcia drzewa zostaną oznaczone pomarańczowymi numerami. Zielonymi numerami oznaczone zostaną drzewa do pielęgnacji - przycięcia i uformowania koron. W połowie września podczas lustracji w terenie zakres prac uzgodniony zostanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który wyda pozwolenie na usunięcie i pielęgnację drzew – mówi M. Jeleniewska - Jankowska.  Usunięte zostaną drzewa obumarłe, niebezpieczne, chore, zagrażające bezpieczeństwu oraz te, które rosną w miejscach odtwarzanych wnętrz parkowych lub zasłaniają widoki na te wnętrza. Cięcia pielęgnacyjne będą polegały na usunięciu obumarłych fragmentów koron oraz eliminacji wad budowy koron, wraz z jednoczesnym usunięciem odrostów z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie.