Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Właściciela Spółki - Gminę Jarocin reprezentuje Zgromadzenie Wspólników w osobie:
Adam Pawlicki - Burmistrz Jarocina.

 

Radę Nadzorczą JFPK Sp. z o.o. reprezentują:

Przewodniczący – Zygmund Żukrowski
Zastępca Przewodniczącego – Henryk Skibiński
Sekretarz - Przemysław Gulcz

 

Zarząd Spółki:

Robert Cieślak - Prezes Zarządu